PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu: Rozbudowa Istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, centralnego ogrzewania elektryczną i gazową).

Zakres projektu: operacja polegała na rozbudowie istniejącego obiektu gastronomicznego w miejscowości Jankowice – powiększeniu uległa powierzchnia kuchni – do 120 m kw., a także powstały pomieszczenia na piętrze dobudowanej części budynku gastronomicznego. Kuchnia została wyposażona w nowoczesny, profesjonalny sprzęt kuchenny. Prace wykonano w terminie 12.2017-09.2018.

Całkowita wartość projektu: 713.994,53 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 299.760,00 zł