Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dowiedz się jak zapewniamy bezpieczeństwo naszym Gościom i Pracownikom :

 1. Zapewniamy naszym pracownikom rękawiczki jednorazowe, maski ochronne i środki do dezynfekcji rąk.

 2. Nasi kelnerzy i pozostała obsługa nosi maseczki ochronne oraz każdorazowo dezynfekuje ręce po wykonanej usłudze.

 3. Restrykcyjnie pilnujemy przestrzegania zasad higieny przez pracowników :

* utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystość

* stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych

* regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością

* szczególna dbałość o czystość toalet i

 1. Należy zachować 2 m odległości pomiędzy :

* osobami stojącymi w kolejce oczekując do toalety

* osobami stojącymi w oczekiwaniu na wolny stolik.

 1. Dezynfekcja rąk przez Gości przy wejściu na teren lokalu. W przedsionku ustawiono stolik dezynfekcyjny ze środkami do dezynfekcji. Podobne stoliki znajdują się w kilku miejscach i są oznaczone napisem „ Punkt dezynfekcyjny”

 2. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m

 3. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Ten wymóg zapeniają stoliki wskazane przez personel.

 4. Stoliki wyłączone z obsługi w czasie epidemii zostały oznaczone posterem „ Stolik wyłączony z obsługi”

 5. Obsługa doprowadza Gości do konkretnego wolnego stolika.

 6. Każdorazowo dezynfekowany jest stolik po zakończeniu obsługi Gości lokalu. Po zakończonej dezynfekcji stolik jest oznaczony napisem: „ Stolik zdezynfekowany”.

 7. W toaletach wywieszone są instrukcji dotyczące:

 • mycia rąk

 • dezynfekcji rąk

 • zdejmowania i zakładania rękawiczek

 • zdejmowania i zakładania maseczki.

 1. Dezynfekowane są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci .

 2. Zamówione dania przynoszone są na tacach

 3. Tace są myte i dezynfekowanie każdorazowo po użyciu.

 4. Usunięte zostały z obszaru sali jadalnej i wydawane będą przez obsługę bezpośrednio do zamówienia dodatki : cukier, przyprawy, sztućce i serwetki.

 5. Stosowane sztućce i koszyczki na sztućce i cała zastawa każdorazowo są podwójnie wyparzane.

Facebook
YouTube
Karczma wiejska w Jankowicach