PROW
Dla turystów/ For tourists
Menu
Aktualności
O karczmie
Imprezy plenerowe, eventy
Komunie
Galeria
Nasze filmy
Zagroda Żubrów
Śląskie Smaki
Kontakt
Praca
RODO
Karczma Wiejska
43-215 Jankowice
ul Żubrów 112 B
tel: 502 565 414

email: karczma@epart.eu

lokal czynny:
pon - sob od 11.00
niedz. i święta od 12.00


Przejazd zaprzęgiem konnym 9 luty 2019 2019-01-18
Nie każdy wyjeżdża na ferie w góry, gdzie czeka niezliczona ilość atrakcji zimowych. Dla tych którzy zostają w domu, a chcieliby skorzystać z zimowej przejażdżki zaprzęgiem konnym, organizujemy jutro taką możliwość. W sobotę 9 lutego proponujemy przejażdżkę zaprzęgiem konnym o godzinach 11:00, 12:00, 12:45, 13:30 i 14:00
Koszt przejazdu 10 zł dziecko i 18 zł dorosły.
Wszystkich chętnych zapraszamy do rezerwacji miejsc pod numerem telefonu; 502 565 414
Karczma Wiejska
ul Żubrów 112
43-215 Jankowice
www.karczmawiejska.pl
www.facebook.com/karczmajankowice

Regulamin przejazdu zaprzęgiem konnym w Karczmie Wiejskiej

1. Organizator imprezy
Karczma Wiejska
ul Żubrów 112
43-215 Jankowice
2. Termin
09.02.2019.
3. Plan kuligu;
wyjazd 12:30
czas trwania około 40 minut
4. Uczestnictwo:
4.1. Uczestnikiem przejazdu może być osoba która:
a) dokonała zakupu biletu w Karczmie Wiejskiej ul Żubrów 112 43-215 Jankowice
b) Zapoznała się z regulaminem imprezy
c) jest pełnoletnia
d) jest trzeźwa
4.2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w kuligu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
a) Osoba dorosła może wziąć pod opiekę maksymalnie 2 dzieci.
4.3. Uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własna odpowiedzialność.
5. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ukazania się oferty do zapełnienia listy uczestników.
6. Ceny biletów:
a) 18 zł osoba dorosła
b) 10 zł dziecko. Za dziecko uznaje się osobę do ukończenia 12 roku życia
7. Organizator kuligu zapewnia:
7.1. prowadzenie zapisów uczestników wyjazdu
7.2. przejazd zaprzęgiem konnym
8. Obowiązki uczestnika
a) Każdy uczestnik kuligu zobowiązany jest do dokonania opłaty za bilet.
b) Stawić się na miejscu wyjazdu kuligu najpóźniej 10 minut przed planowanym odjazdem zaprzęgu.
c) Przestrzeganie regulaminu.
d) Podczas organizowanego kuligu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.
e) Każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych.
f) Każdy uczestnik kuligu wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
9. Przepisy końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych oraz małej liczby uczestników, jak i do dokonania zmiany w ramowym programie imprezy. W przypadku odwołania kuligu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu wyjazdu, najpóźniej w dniu imprezy czyli 26.01.2019r. Do godziny 11:00
9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia. Każdy uczestnik kuligu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem kuligu, akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Karczma Wiejska Jankowice
PROW | Dla turystów/ For tourists | Menu | Aktualności | O karczmie | Imprezy plenerowe, eventy | Komunie | Galeria | Nasze filmy | Zagroda Żubrów | Śląskie Smaki | Kontakt | Praca | RODO |